Publicerad: 25 oktober 1991

Cirkulär - viktig information från SKL

Förslag till arkivreglemente för kommunerCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gunilla Sjöberg
  • Löpnummer/utgåva
    1991:150

Sidfot