Publicerad: 14 februari 1991

Cirkulär - viktig information från SKL

Fortbildning och personalutveckling inom barnomsorgen - en enkätundersökning 1989Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Gustafsson
  • Löpnummer/utgåva
    1991:34

Sidfot