Publicerad: 15 januari 1991

Cirkulär - viktig information från SKL

Förvärvslånen upphörCirkulär

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ulf Palm
  • Löpnummer/utgåva
    1991:11

Sidfot