Publicerad: 15 november 1990

Cirkulär - viktig information från SKL

Hyreshöjning fr o m 1992-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindexCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gunnar Andersson
  • Löpnummer/utgåva
    1991:163

Sidfot