Publicerad: 15 juli 1991

Cirkulär - viktig information från SKL

Kostnadsansvar för boende vid särskoleinternat - dom meddelad av regeringsrättenCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Louise Fernstedt
  • Löpnummer/utgåva
    1991:100

Sidfot