Publicerad: 27 mars 1991

Cirkulär - viktig information från SKL

Kvävereduktion i kommunala reningsverkCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Eiler Engberg
  • Löpnummer/utgåva
    1991:50

Sidfot