Publicerad: 20 augusti 1991

Cirkulär - viktig information från SKL

Cirkuläret Rapport: Jämförelsetal för skolväsendet 1990 är ersatt av 1992:123.

Visa det här daterade cirkuläret

Rapport: Jämförelsetal för skolväsendet 1990Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Laina Kämpe
  • Löpnummer/utgåva
    1991:110

Sidfot