Publicerad: 1 juli 1991

Cirkulär - viktig information från SKL

Särskild löneskatt på pensionskostnader m m (Prop 90/91:166, SkU 90/91:29, SFS 1991:687)Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ronnie Peterson
  • Löpnummer/utgåva
    1991:94

Sidfot