Publicerad: 21 februari 1991

Cirkulär - viktig information från SKL

Villkor för öppethållande av anläggningar för ishockey säsongen 1991/92Cirkulär

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Hugo Blom
  • Löpnummer/utgåva
    1991:39

Sidfot