Publicerad: 25 november 1992

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom nr 111/92 där frågan gällde om landstinget i Kalmar län haft rätt att omplacera fyra vårdarinnor som arbetat på en gruppbostad för psykiskt utvecklingsstördaCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1992:176

Sidfot