Publicerad: 15 maj 1992

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom nr 114/91 där fråga var om en arbetstagare vid landstinget skiljts från sin anställning när han omplacerades från ambulanssjukvårdare till vaktmästareCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kristina Ossmer
  • Löpnummer/utgåva
    1992:81

Sidfot