Publicerad: 15 maj 1992

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom nr 138/91 angående avsked av lärare som gjort sig skyldig till sexuellt ofredande av elevCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kristina Ossmer
  • Löpnummer/utgåva
    1992:80

Sidfot