Publicerad: 12 november 1992

Cirkulär - viktig information från SKL

Dom i kammarrätten avseende gränsdragningen mellan hälso- och sjukvård och bistånd enligt socialtjänstlagenCirkulär

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ingrid Söderström Lena Sandström
  • Löpnummer/utgåva
    1992:165

Sidfot