Publicerad: 18 december 1992

Cirkulär - viktig information från SKL

Enkät om den lokala lantmäteriverksamhetenCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bertil Adolfsson
  • Löpnummer/utgåva
    1992:195

Sidfot