Publicerad: 20 mars 1992

Cirkulär - viktig information från SKL

Lag om avvikelser från vissa bestämmelser i semesterlagen Personalpolitik 1992-2:15 Lag omCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Claes Strömberg
  • Löpnummer/utgåva
    1992:58

Sidfot