Publicerad: 5 mars 1992

Cirkulär - viktig information från SKL

Nya förutsättnignar för kommunens ansvarsförsäkring med anledning av Ädelreformen m m NyaCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gert Alaby Siv Ann Andermyr
  • Löpnummer/utgåva
    1992:48

Sidfot