Publicerad: 3 februari 1992

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelse om sotningstaxa och kommunala årsarvoden till skorstensfejarmästaren från den 1 april 1992Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sverker Brandelius
  • Löpnummer/utgåva
    1992:30

Sidfot