Publicerad: 23 december 1992

Cirkulär - viktig information från SKL

Tilllägg till cirkulär 1992:187 om förändringar av avgiftssystem bostadsstöd m m inom äldre- och handikappomsorgenCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gert Alaby
  • Löpnummer/utgåva
    1992:199

Sidfot