Publicerad: 15 mars 1993

Cirkulär - viktig information från SKL

Ändring i kungörelsen (1962:393) om rätt i vissa fall för kommunen eller annan att uppbära folk- pension (SFS 1993:55)Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    1993:57

Sidfot