Publicerad: 1 december 1993

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 1993 nr 180 angående brott mot 11 § medbestämmandelagen genom att inte förhandla före beslut om försäljning av samtliga aktier i kommunägt bolag.Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1993:181

Sidfot