Publicerad: 25 augusti 1993

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 1993 nr 99 angående innebörden av begreppen "ort" och "driftsenhet" i 22 § anställningsskyddslagenCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Christina Madfors
  • Löpnummer/utgåva
    1993:130

Sidfot