Publicerad: 30 juni 1993

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom nr 109/93 angående tolkning av BOK 423 punkt 4.1 rörande lärares arbetstiderCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    1993:113

Sidfot