Publicerad: 24 augusti 1993

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom nr 129/93 angående fråga om uppsägningar gjorts "för säkerhets skull" i samband med nedläggning av två brandstationer och uppsägning av 34 deltidsanställda brandmänCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lennart Kriisa
  • Löpnummer/utgåva
    1993:128

Sidfot