Publicerad: 11 januari 1993

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom nr 130/92 där prövning skett av myndighetsbegreppet enligt LAS 22 §Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Roger Palsander
  • Löpnummer/utgåva
    1993:6

Sidfot