Publicerad: 7 juni 1993

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom nr 79/93 angående innebörden för deltidsarbetande arbetstagare av en regel om s k arbetsplatsförlagd tid för lärare (BOK 423) Personalpolitik 1993-2:25Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1993:94

Sidfot