Publicerad: 6 september 1993

Cirkulär - viktig information från SKL

Beräkning av utbildningskostnader och interkommunal ersättning för läsåret 1993/94Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Mats Söderberg
  • Löpnummer/utgåva
    1993:133

Sidfot