Publicerad: 7 maj 1993

Cirkulär - viktig information från SKL

Ersättning till kommunerna för grundskoleunder visning av asylsökande barn som vistas på förläggningar och slussarCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Karl-Axel Johansson
  • Löpnummer/utgåva
    1993:80

Sidfot