Publicerad: 15 februari 1993

Cirkulär - viktig information från SKL

Kommunernas roll inom vårdsektorn (KOMVÅRD)Cirkulär

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gert Alaby
  • Löpnummer/utgåva
    1993:44

Sidfot