Publicerad: 24 februari 1993

Cirkulär - viktig information från SKL

Nya regler för att dra skatt och betala arbetsgivaravgifter from april 1993 Nya regler förCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jan Svensson
  • Löpnummer/utgåva
    1993:48

Sidfot