Publicerad: 13 oktober 1993

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK och ÖLA 93) samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Samtliga handläggare på KEP Förh
  • Löpnummer/utgåva
    1993:149

Sidfot