Publicerad: 20 oktober 1993

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor (ÖLA 93) samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Samtliga handläggare på KEP Förh
  • Löpnummer/utgåva
    1993:153

Sidfot