Publicerad: 12 oktober 1993

Cirkulär - viktig information från SKL

Överläggningar med anledning av överenskommelsen 1992-12-23 (PÖK 92)Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anders Mellberg
  • Löpnummer/utgåva
    1993:147

Sidfot