Publicerad: 3 december 1993

Cirkulär - viktig information från SKL

Producentansvar för förpackningar m m – nya författningarCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jonas Norrman Petr Wenster Avdelning/sektion: SAM Plan
  • Löpnummer/utgåva
    1993:184

Sidfot