Publicerad: 27 januari 1993

Cirkulär - viktig information från SKL

Sjukvårdshuvudmannens ansvar vid transport av avlidenCirkulär
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gert Alaby
  • Löpnummer/utgåva
    1993:21

Sidfot