Publicerad: 27 april 1993

Cirkulär - viktig information från SKL

Skatter och generella statsbidrag budgetåren 1993-1996Cirkulär

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Britta Hagberg
  • Löpnummer/utgåva
    1993:72

Sidfot