Publicerad: 27 december 1993

Cirkulär - viktig information från SKL

Skatter och statsbidrag 1994 samt första delavräkning för 1993Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Björn Larsson
  • Löpnummer/utgåva
    1993:203

Sidfot