Publicerad: 12 januari 1993

Cirkulär - viktig information från SKL

Skolan i budgetpropositionen 1993Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Mats Söderberg Monica Hansson
  • Löpnummer/utgåva
    1993:5

Sidfot