Publicerad: 24 maj 1994

Cirkulär - viktig information från SKL

Ändring i lagen lagen (1993:1503) om generellt anställ- ningsstöd - GASCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Claes Strömberg
  • Löpnummer/utgåva
    1994:99

Sidfot