Publicerad: 23 augusti 1994

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 1994 nr 77 angående fråga om brott mot anställningsskyddslagen (avsked) samt fråga om kollektivavtalsbrott vid avstängningCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lennart Kriisa
  • Löpnummer/utgåva
    1994:159

Sidfot