Publicerad: 25 oktober 0194

Cirkulär - viktig information från SKL

Bevara eller gallra? — Allmänna råd för det kommunala och landstingskommunla skolväsendet. Andra omarbetade och utökade upplaganCirkulär

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Per Matsson Arne Myrbeck
  • Löpnummer/utgåva
    1994:184

Sidfot