Publicerad: 24 november 1994

Cirkulär - viktig information från SKL

Bevara eller gallra? - Råd om landstingens och kommunernas patientjournalerCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Per Matsson
  • Löpnummer/utgåva
    1994:207

Sidfot