Publicerad: 12 september 1994

Cirkulär - viktig information från SKL

Information om BTP (f.d. KBT) Bilagor Bil 1 Förordning om tillämpningen av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer. Bil 2 Förslag till Riksförsäkringsverkets föreskrifter till förordningen (1994:1193) om tillämpningen av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärerCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman, Per Sedigh
  • Löpnummer/utgåva
    1994:164

Sidfot