Publicerad: 3 januari 1994

Cirkulär - viktig information från SKL

Kontrolluppgift och arbetsgivaravgift m.m. för år 1993.Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jan Svensson
  • Löpnummer/utgåva
    1994:4

Sidfot