Publicerad: 28 februari 1994

Cirkulär - viktig information från SKL

Kravet på särskild lånefinansiering i samband med räntebidrag har slopatsCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Per-Olov Nylander Avdelning/sektion: SAM Plan
  • Löpnummer/utgåva
    1994:47

Sidfot