Publicerad: 14 december 1994

Cirkulär - viktig information från SKL

Miljöhänsyn vid kommunal upphandlingCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Per Fahlin Avdelning/sektion: Plan
  • Löpnummer/utgåva
    1994:222

Sidfot