Publicerad: 21 juni 1994

Cirkulär - viktig information från SKL

Nordiskt ForumCirkulär

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kristina Ossmer Lotta Snickare
  • Löpnummer/utgåva
    1994:115

Sidfot