Publicerad: 18 februari 1994

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelse om ändringar i traktamentsavtalet TRAKT 91 - fr o m 1994-01-01 m mCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Palling
  • Löpnummer/utgåva
    1994:44

Sidfot