Publicerad: 14 april 1994

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (ÖLA 93), rekommendation om lokalt kollektivavtal samt redogörelse för avtalen.Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Samtliga handläggare på förhandlingssektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1994:72

Sidfot