Publicerad: 2 november 1994

Cirkulär - viktig information från SKL

Regeringens förslag till ändring av 18 § i socialtjänst- lagen och i lagen om kommunal tillståndsprövning, sloåande av vårdnadsbidraget och återinförande av garantidagarna.Cirkulär

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kjell-Åke Eriksson
  • Löpnummer/utgåva
    1994:191

Sidfot