Publicerad: 25 mars 1994

Cirkulär - viktig information från SKL

Regeringens proposition 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt - Delat ansvarCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kristina Ossmer
  • Löpnummer/utgåva
    1994:62

Sidfot